!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Grovsopcontainrar flyttas tillbaka den 30/8

Publicerad: 2018-08-23

Den 30/8 kommer grovsopcontainrarna att flyttas tillbaka till sin ursprungliga plats, i närheten av det röda sopsugshuset på Fabelvägens parkeringsplats.

Se kartabild för vart uppställningsplatsen kommer att vara.

 

Som en påminnelse:

Containrarna är endast till för föreningens medlemmar och skräp som härstammar ifrån ditt boende. Containrarna är endast till för s.k. grovsopor och sopor som inte får plats i containrarna får absolut inte dumpas eller ställas vid sidan om. Får ditt avfall inte plats så är det ditt ansvar att transportera avfallet till Görvälns återvinningscentral.

Skräp så som bilbatterier, bygavfall, målarfärg, skrymmande möbler, vitvaror m.m. får man själv transportera till Görvälns återvinningscentral. Containrarna är endast till för mindre möbler, kartonger, barnvagnar och förpackningar som inte haft direktkontakt med livsmedel. Det finns även en blå container för elektronikavfall (ej bilbatterier).

Omasfaltering av innergården på Fabelvägen

Publicerad: 2018-08-15 | Uppdaterad: 2018-08-15

Det pågår f.n. markarbeten på Fabelvägens innergård, detta görs för att återställa de skador som uppstått i samband med fönsterbytet tidigare i år.

All gammal kansten kommer att bytas ut och en ny topp med asfalts kommer att läggas ovanpå den gamla. I områden där det har blivit sättningar, kommer marken att skäras upp och fyllas ut så att vi får en jämn och fin yta innan den nya asfalten läggs.

Arbetet kommer att pågå under vecka 33 - 34 och avslutas någon gång under 28-31 augusti med asfaltering. I samband med asfalteringen kommer dörrarna in mot innergården att temporärt stängas, detta för att minska mängden asfaltsstoft och annan smuts dras in i korridorerna och våra hem.

Aktuella nyheter

Grovsopcontainrar flyttas tillbaka den 30/8
2018-08-23

Omasfaltering av innergården på Fabelvägen
2018-08-15

Arkiv

Planerat elavbrott på Fabelvägen
Visades t o m: 2018-09-14

Grovsopcontainrar temporärt flyttade
Visades t o m: 2018-08-30

Nu startar parkeringsprojektet åter upp
Visades t o m: 2018-06-03

Bokning av föreningslokalen stoppad 3 - 24 maj
Visades t o m: 2018-05-26

Informationsmöte 5 mars för Fabelvägen ang. fönsterbytet
Visades t o m: 2018-03-15

Kallelse till extra föreningsstämma den 8 feb 2018
Visades t o m: 2018-02-09

Informationsträff med Dalkarlarna för Legendvägen
Visades t o m: 2018-02-28

Protokoll från extrastämman den 9 nov 2017
Visades t o m: 2018-02-28

Nycklar till motorvärmare för Legendvägen
Visades t o m: 2018-01-31

Parkeringsprojektet pausat till våren 2018
Visades t o m: 2018-05-06

Förrådsinventering!
Visades t o m: 2017-12-03

Ekonomimöte den 16 november
Visades t o m: 2017-11-18

Kallelse extra föreningsstämma
Visades t o m: 2017-11-11

Schaktarbeten på Fabel- och Legendvägen
Visades t o m: 2017-11-03

Installation av temperaturgivare
Visades t o m: 2017-10-15

Nytt infoblad - nr 3 / 2015
Visades t o m: 2016-03-28

OVK-kontrollen försenas! Start den 30 november!
Visades t o m: 2015-11-30

Viktig information till alla lägenhetsinnehavare om obligatorisk ventilationskontroll – OVK
Visades t o m: 2015-12-06

Vattenavstängning
Visades t o m: 2015-11-06

Nytt infoblad - nr 2 / 2015
Visades t o m: 2015-09-07

Bilder från de nya lägenheterna
Visades t o m: 2015-09-01

Infoblad 2 - 2014
Visades t o m: 2014-10-31

Infoblad 1 - 2014
Visades t o m: 2014-06-17

Årligt ekonomimöte
Visades t o m: 2013-11-30

Infoblad nr 3 - 2013
Visades t o m: 2014-01-30

SÖKES: NYA KRAFTER TILL STYRELSEN
Visades t o m: 2013-04-01

Felanmälan (nya rutiner)
Visades t o m: 2013-06-30

Infoblad 5 - 2012
Visades t o m: 2013-02-18

Rättelse!
Visades t o m: 2012-11-30

Utrensning av gamla Cyklar
Visades t o m: 2012-11-04

Infoblad 4 - 2012
Visades t o m: 2013-01-11

Basstation för 4G
Visades t o m: 2012-09-14

Årsmöte 2012-05-15
Visades t o m: 2012-05-20

Infoblad 2 för 2012
Visades t o m: 2012-07-28

Infoblad 1 för 2012
Visades t o m: 2012-05-08

Dags att motionera!
Visades t o m: 2012-02-29

Infoblad 7
Visades t o m: 2012-03-06

Infoblad nr 6
Visades t o m: 2012-02-29

Infoblad nr 5
Visades t o m: 2011-11-30

Infoblad 4 - 2011 ute nu med information om stambytet!
Visades t o m: 2011-09-08

Infoblad 3 - 2011 ute nu!
Visades t o m: 2011-08-28

Glaskross på gården
Visades t o m: 2011-06-28

Föreningsstämma 9 maj 2011
Visades t o m: 2011-05-10

Öppet Möte
Visades t o m: 2011-07-17

Teknik för äldre - Välkomna på informationsträff!
Visades t o m: 2011-03-22

Infoblad 2 - 2011 ute nu!
Visades t o m: 2011-04-06

Lägenhetsnummer
Visades t o m: 2011-05-25

Vattnet avstängt på fabelvägen 5
Visades t o m: 2011-05-19

Bilningsarbete v. 7-8 på Fabelv. 7-17
Visades t o m: 2011-05-27

Årets första infoblad ute nu!
Visades t o m: 2011-04-26

Vattenavstängning 18 januari!
Visades t o m: 2011-01-19

Utfall från extrastämman om stambytet
Visades t o m: 2011-04-12

Brevlåda på Legendvägen 3
Visades t o m: 2011-03-28

Nytt infoblad nr 6 2010
Visades t o m: 2011-03-24

Kallelse extrastämma - tisdagen den 11 januari
Visades t o m: 2011-11-12

Källarinbrott
Visades t o m: 2011-03-12

ComHem - Information
Visades t o m: 2011-02-01

Informationsmöte om stamrenovering
Visades t o m: 2011-11-30

Infoblad 5 ute nu!
Visades t o m: 2011-01-31

Upplever du att det är kallt i lägenheten?
Visades t o m: 2010-12-22

varmvatten avstängt 17/6 på fabelv
Visades t o m: 2010-09-14

Fler och bredare P-platser
Visades t o m: 2010-09-09

TV-avtal med ComHem
Visades t o m: 2010-09-09

Ny fototävling
Visades t o m: 2010-07-05

Värmestörning
Visades t o m: 2010-06-04

Nycklar.
Visades t o m: 2010-04-28

Öppetmöte
Visades t o m: 2010-04-28

Motioner
Visades t o m: 2010-04-28

Istappar
Visades t o m: 2010-04-28

Facebook
Visades t o m: 2010-03-07

Värmen är tillbaka
Visades t o m: 2010-03-05

Comhem har klantat till det
Visades t o m: 2010-02-12

Intrimning av värmesystemet.
Visades t o m: 2010-02-11

Radonsanering.
Visades t o m: 2010-02-11

Internet problem löst
Visades t o m: 2010-01-10

Renovering av värmesystemet
Visades t o m: 2009-09-25

Brandlarmet, Fabelvägen.
Visades t o m: 2009-08-17

Information om lägenhetsregistret.
Visades t o m: 2009-07-26

Gästparkering avgiftsbelagd
Visades t o m: 2009-07-05

Bekymmer med stora fönster
Visades t o m: 2009-07-05

Trapprenovering
Visades t o m: 2009-07-05

Nytt avtal med Comhem
Visades t o m: 2009-07-05

Öppet möte.
Visades t o m: 2009-05-18

Hobbyrummet
Visades t o m: 2009-03-18