!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkeringar

Allmän information

För närvarande pågår ett större renoveringsprojekt av föreningens samtliga parkeringsplatser, slutresultatet kommer bl.a. innebära moderniserade parkeringsytor med fina grönområden/buskar som passar in i föreningens miljö. Dessutom kommer antalet p-platser att utökas från ca. 350 till totalt 414st där dedikerade platser för rörelsehindrade ingår.

 

Arkitekterna och entreprenören som föreningen har anlitat har fått i uppdrag att följa dagens standarder och miljökrav vilket bl.a. kommer att resultera i normaliserade parkeringsrutor som följer dagens standardmått, fina planteringar som passar in i föreningens miljö och som är gjorda för att ta hand om och filtrera dagvattnet samt återfylla grundvattennivån. Ev. överflödigt vatten kommer ledas ner i kommunens dagvattenhantering.

Det kommer monteras räcken vid parkeringsplatserna, gamla motorvärmarstolpar kommer ersättas med nya och moderna som har möjlighet att kopplas upp och som är anpassade för framtiden där de t.ex. finns möjlighet att fjärrstyra sin stolpe med en mobilapp. Kabelrör dras fram till samtliga p-platser och s.k. kabelbrunnar kommer installeras på strategiska platser för att förbereda för ev. framtida expansion. Dessutom läggs stort fokus på ökad tryggheten kring parkeringsplatserna med bl.a. bättre ljus, öppenhet som leder till bättre insyn samt stängsel mot skogsområden. Läs mer om parkeringsplatserna i informationshandlingen.

Se ritning med nuvarande planerad etappindelning för kvarvarande etapper på Fabelvägen.

 

Byggprocessen

Renoveringen är uppdelad i 7st etapper, där varje etapp beräknas pågå i omkr. 4-6 veckor beroende på arbetets omfattning. Vi räknar med att omkr. 50-90st parkeringsplatser kommer att påverkas åt gången i varje etapp.

 

Etapp 6 och 7 (Uppdaterad 2018-06-05)

Etappen påverkar den norra ändan av Fabelvägens parkeringsplats vilket omfattar sista- och delar av den näst-sista parkeringsinfarten.

För närvarande är det preliminära klartdatumet satt t.o.m. den 31/8.

Berörda boenden har redan fått personliga brev med evakueringsinstruktioner samt vilken p-plats som man kan nyttja under byggprocessen. Det är viktigt att ni använder de parkeringstillstånd som ni har blivit tillhandahållna för att inte riskera parkeringsböter.

Personliga brev kommer att delas ut ut till boenden som påverkas i etappen ca. 1-2 veckor innan det är dags att flytta tillbaka bilarna, i informationen kommer bl.a. vilken p-plats som man har blivit tilldelad framgå samt en överblickskarta så att du lättare kan hitta just din p-plats.

 

P-platser som påverkas i denna etapp är ca. 70st:

  • 41 - 68
  • 293 - 333

 

Etapp 5 (Uppdaterad 2018-06-05)

Den femte etappen är den sista och omfattar den mittersta regionen av Fabelvägensparkeringsplats och parkeringsinfarterna på Fabelvägen 11 och 13 samt den del som i dagsläget befinner sig bakom den tidigare s.k. "bergsknallen".

Byggstart är planerad att starta igång någon gång under augusti månad 2018. Ett exakt startdatum är i dagsläget inte möjligt att fastställa då många faktorer fortfarande kan påverka etapp nr 6 och 7. 

Berörda boenden kommer att få personliga brev ca. 1- 2 veckor innan byggstart med evakueringsinstruktioner samt vilken p-plats som man kan nyttja under byggprocessen.

 

P-platser som påverkas i denna etapp är: 88st:

  • 1 - 16
  • (troligen även: 55-68)
  • 125 - 144
  • 145 - 159
  • 273 - 292