!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stadgar

Information om uppdatering av stadgar

Med anledning av den nya lag som trädde i kraft för ekonomisk förening 2016-07-01 så genomför föreningen för närvarande en uppdatering av sina stadgar. De nya stadgarna basera sig på HSB Normalstadgar 2011 version 5 och har för närvarande gått igenom både första och andra läsning och har därmed blivit godkänd av föreningens medlemmar. Dock gäller fortfarande våra gamla stadgar (se länk under rubriken aktuella stadgar). I nästa steg kommer de nya stadgarna att skickas till Bolagsverket för registrering och efter erhållen bekräftlese kommer de nya stadgarna att träda i kraft i föreningen.

Den påskrivna och slutgiltiga versionen av stadgarna har nu översänds till Bolagsverket och vi väntar för närvarande på bekräftelse att dessa blivit registrerade.

Klicka här för att läsa den slutgiltiga versionen som har översänds till Bolagsverket.

 

Aktuella stadgar

Klicka här för att läsa aktuella och nu gällande stadgar.

 

Dokument

Stadgar 2011 ver 5 andel Sagoängen.pdf 2017-06-25
Sagoängen stadgar 2011 ver 5 förslag.pdf 2017-05-26
Sagoängen stadgar 2010-04-13.pdf 2011-02-25

Uppdaterad 2017-06-25 av Anders

Utskriftvänlig version