!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kontaktinformation

Adressuppgift till föreningen

 

Utdelningsadress:

Box 162

177 23 Järfälla

 

Organisationsnummer:

713200-0717

 

E-post adressen till styrelsen är:

styrelsen@sagoangen.se

 

Styrelsen

 

Ordinarie ledamöter

Ernesto Silva Silva Ordförande
Kontaktperson för: fastighetsfrågor, brandskydd och trädgård.
070-246 33 96
Maria Porshage Vice ordförande
Kontaktperson för: miljö (ex. städning), lägenhetsöverlåtelser och godkännande av medlemmar.
070-667 77 47
Jan Celander Sekreterare
Kontaktperson för: Webb-/Info och primär kontakt för föreningslokalen.
070-364 10 10
Carina Plars Ekonomi
Kontaktperson för: Frågor som rör föreningens ekonomi.
070-744 28 40
Örjan Maxe    
Anders Fudali

Info-, webbansvarig och vice sekreterare

Kontaktperson för: hemsidan, information och sekundär kontakt för föreningslokalen.

070-668 85 84
Maarit Sundbom

Parkering och nycklar.

Kontaktperson för: Frågor om nycklar och parkeringsplatser.

073-941 78 28
Christer Sundström   073-957 68 74
Anette Bouzaiene

Föreningens förvaltare från HSB

010-442 50 00
 

Suppleanter

Eva-Lena Eriksson Källar- och vindsförråd   
Tobias Törnros    
     
 

Revisorer

Av föreningsstämman utsedd revisor
Göran Wijmark Revisor. 070-551 00 40
Jan-Åke Andersson Revisor suppleant  
 

Valberedning

Ulla Andersson Sammankallande 073-700 37 99
Per Karlsson   076-893 68 44 
 

Fastighetsförvaltning

Leif Bergman Nås via felanmälan.
 

Felanmälan

För akuta fall, t.ex. stop i stammen, allvarligt vattenläckage m.m. som är utanför ordinarie kontorstid, kontakta Jourmontör.

HSB felanmalan.mail@hsb.se 010-442 50 00
Jourmontör  

08-657 77 22

 

 

Uppdaterad 2017-09-19 av Anders