!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kontaktinformation

Adressuppgift till föreningen

 

Utdelningsadress:

Box 162

177 23 Järfälla

 

Organisationsnummer:

713200-0717

 

E-post adressen till styrelsen är:

styrelsen@sagoangen.se

 

Styrelsen

 

Ordinarie ledamöter

Ernesto Silva Silva

Ordförande

Kontaktperson för: fastighetsfrågor, brandskydd och trädgård.

ernesto@sagoangen.se

Maria Porshage

Vice ordförande

Kontaktperson för: miljö (ex. städning), lägenhetsöverlåtelser och godkännande av medlemmar.

maria@sagoangen.se

Jan Celander

Sekreterare

Kontaktperson för: Webb-/Info och primär kontakt för föreningslokalen.

jan@sagoangen.se

Christer Sundström

Ekonomi

Kontaktperson för: Frågor som rör föreningens ekonomi.

christer@sagoangen.se

Tobias Törnros

Brandskydd- och sekundär kontakt för fastighetsfrågor.

tobias@sagoangen.se

Anders Fudali

Info-, webbansvarig och vice sekreterare

Kontaktperson för: hemsidan, information.

anders@sagoangen.se

Maarit Sundbom

 

maarit@sagoangen.se

Eva-Lena Eriksson

Kontaktperson för nycklar, förråd och sekundär kontakt för föreningslokalen.

eva-lena@sagoangen.se

Anette Bouzaiene

Föreningens förvaltare från HSB

010-442 50 00

 

Suppleanter

Eine Nyberg    
Tara Rashed Hemsida  
     
 

Revisorer

Av föreningsstämman utsedd revisor
Göran Wijmark Revisor. 070-551 00 40
Jan-Åke Andersson Revisor suppleant  
 

Valberedning

Ulla Andersson Sammankallande 073-700 37 99
Per Karlsson   076-893 68 44 
 

Fastighetsförvaltning

Leif Bergman Nås via felanmälan.
 

Felanmälan

För akuta fall, t.ex. stop i stammen, allvarligt vattenläckage m.m. som är utanför ordinarie kontorstid, kontakta Jourmontör.

HSB felanmalan.mail@hsb.se 010-442 50 00
Jourmontör  

08-657 77 22

 

Uppdaterad 2018-08-06 av Anders