!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningen

Föreningen äger idag två huskomplex, ett vid Legendvägen 3 - 29 och ett vid Fabelvägen 3 - 19 i Kallhäll, Järfälla kn.

Husen byggdes mellan åren 1964 och 1966 och består idag av 382 bostadsrättslägenheter samt antal andra lokaler. Härutöver finns ca 350 parkeringsplatser, somliga utrustade med eluttag.

Huset på Legendvägen är trevåningshus utan hiss. Några lägenheter i markplanet finns på Legendvägen.

Huset på Fabelvägen är 8 - 10 våningar högt.

För både Legend- och Fabelvägen finns en tvättstuga per två portar.

En grovtvättstuga finns på Legendvägen och en på Fabelvägen.

Vidare finns en föreningslokal (Legendvägen 33), ett hobbyrum (Legendvägen 19),  ett pingisrum (Fabelvägen 5).


Årsavgiftsnivår var år 2008 515 kr/kvm men höjdes år 2009 med 5%.

Belåningsnivån var år 2008 1292 kr/kvm.

Under de senast åren har en omfattande upprustnings-verksamhet ägt rum. Så har ytskiktet på båda huskropparna förnyats, trapphusen målats, grönytor och lekplatser rustats upp.  I samband med ytskiktsupprustningen fördjupades även balkongerna. Vidare har yttre skyddet förstärkts genom att kodlås införts på samtliga portar. Vinden har försetts med nya dörrar med transponderlås.

Energideklarationen gav förhanden att husen, trots att de byggdes före energikrisernas dagar, är rätt hyggliga ur energisynpunkt. På detta område finns dock stora utmaningar som väntar i framtiden.

Stambyte har ännu inte skett, därmot sker förnärvarande en geomgång av VVS statusen för att fastlägga vad som bör göras och hur det skall göras. Värmeväxlare för inkommande fjärrvärme är förnärvarande under utbyte. Samtliga stamventiler för varmvattnet (värmen) är bytta. Radiatorventilerna är till stor del bytta på Fabelvägen. På Legendvägen kommer radiatorventilerna att bytas till våren.


Husen har fortfarande sopnedkast som via ett kulvertsystem är kopplade till en sopsugsanläggning. Denna anläggning äget föreningen tillsammans med systerföreningen Trollberget.

PÅ föreningens område finns igloos för glasinsamling och container för returpapper.

Föreningen har två containrar för grovsoper samt en för elektronikavfall.

Föreningen är medlem i HSB Norra Stor-Stockholm, som också anlitas för den administrativa och tekniska förvaltningen.

Uppdaterad 2009-11-08

Utskriftvänlig version