!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningen

Föreningen äger idag två huskomplex, ett vid Legendvägen 3 - 29 och ett vid Fabelvägen 3 - 19 i Kallhäll, Järfälla kn.

Husen byggdes mellan åren 1964 och 1966 och består idag av 384 bostadsrättslägenheter samt antal andra lokaler. Härutöver finns ca 350 parkeringsplatser och som kommer utökas till omkr. 410st efter 2018 varav 8st kommer vara anpassade för personer med rörelsehinder. Somliga p-platser är utrustade med eluttag och det kommer dessutom att tillkomma 4st platser där det kommer finnas möjlighet för laddning av s.k. el-bilar.

 

Huset på Legendvägen är trevåningshus utan hiss. Några lägenheter i markplanet finns på Legendvägen.

Huset på Fabelvägen är 8 - 10 våningar högt.

För både Legend- och Fabelvägen finns en tvättstuga per två portar.

En grovtvättstuga finns på Legendvägen och en på Fabelvägen.

Vidare finns en föreningslokal (Legendvägen 33), ett hobbyrum (Legendvägen 19),  ett pingisrum (Fabelvägen 5).

 

 

Under de senast åren har en omfattande upprustnings-verksamhet ägt rum.

  • Ytskiktet på båda huskropparna har förnyats, trapphusen har målats, grönytor och lekplatser rustats upp.
  • I samband med ytskiktsupprustningen fördjupades även balkongerna.
  • Vidare har yttre skyddet förstärkts genom att kodlås införts på samtliga portar.
  • Vinden har försetts med nya dörrar med transponderlås.
  • Värmeväxlare för inkommande fjärrvärme har bytts ut och samtliga stamventiler för varmvattnet (värmen) är bytta.
  • Radiatorventilerna är också utbytta.
  • Därefter har föreningen dessutom genomgått ett stambyte
  • Under 2017/2018 rustas våra gamla och slitna p-platser upp.

 

Energideklarationen gav förhanden att husen, trots att de byggdes före energikrisernas dagar, är rätt hyggliga ur energisynpunkt. På detta område finns dock stora utmaningar som väntar i framtiden. För att bättre prioritera bland olika energisatsningar har föreningen inlett ett sammarbete med HSB Energi och som skall hjälpa styrelsen att prioritera rätt satsningar.

 

Husen har fortfarande sopnedkast som via ett kulvertsystem är kopplade till en sopsugsanläggning. Denna anläggning äget föreningen tillsammans med systerföreningen Trollberget.

Föreningen har två containrar för grovsoper samt en för elektronikavfall.

 

Föreningen är medlem i HSB Norra Stor-Stockholm, som också anlitas för den administrativa och tekniska förvaltningen.

Uppdaterad 2017-11-16