!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bra att tänka på

Vid avflyttning:

Lämna nycklar till vind/källare, tvättstuga samt till markeringsplugg för tvättidsmarkeringen.

Töm vinds/källarkontoret och tag bort låset till förrådet.

 

Parkering:

Parkering på gatan utanför 2:timmarsområdena är fritt i endast 6 minuter.

P-skiva "parkeringsklocka".

Gästparkeringen kostar 4 kr/timme dock max 40 kr/dygn.

Parkering på föreningens områden utanför markerade platser är inte tillåtet och kan resultera i att Europark ser dig.

Om ni får en p-bot på föreningens parkeringsområde och ni anser att den är tillkommen i slarv eller annan försvarlig omständighet, kontakta styrelsen så får vi se vad som kan göras.

 

Avfall:

Inom föreningens område finns två platser för återvinning och sophantering.

Vid sopcentralen finns två containrar för grovsopor. Får att öppna containerlocken behövs sk HM-nyckel ( samma som går till vinds-, källarförråd samt tvättstugor). Vidare finns en container för elektronikskrot. Dessa containrar betalar föreningen för. I elektronikcontianern får bara fäggas "sån med sladd" samt lysrör, lampor och hushållsbatterier. Alltså inte bilbatterier eller andra typer av blyackumulatorer.

Utanför containrarna får inget ställas, utan det får den boende själva frakta bort till någon kommunal återvinningsstation.

Vad gäller farligt gods, färger etc skall det även fraktas till återvinningsstation.

 

Sopnedkasten.

Se till att sopnedkastluckan alltid blir stängd efter användandet så att ev brand i sopnedkastet inte sprider sig så lätt.

 

Om brandlarmet går.

Kontrollera om det kommer rök utfrån vinden. Om så, Larma brandkåren via 112.

Är du inomhus kontrollera om det är säkert att ta sig ut via trapphuset. Om det är säkert, gå ut. Se till att alla fönster och dörrar är stängda. Använd inte hissen.

Om trapphuset är rökfyllt gå in i lägenheten och se till att alla fönster och dörrar är stängda.

Om det inte kommer ut rök från vinden kontakta fastighetskötaren eller de i styrelsen som är ansvariga för larmet. Använd inte hissen även om ingen rök syns.

 

Portkoder

Den 2:a mars byttes samtliga portkoder.

På Legendvägen  finnas det två olika koder. En kod för Legendvägen 3-17 och en för Legendvägen 19-29.

HM1 och HM2 nycklarna går till både nummer 11 och 25 på Legendvägen på det att det skall var möjligt för alla på Legendvägen att komma till grovtvätten. 

 

På Fabelvägen blir det separata koder för portar som inte har direkt förbindelse med varandra.

Där fungerar portnyckeln, L3, på samtliga portar.

 

 

Nycklar

Till fastigheten finns ett antal olika nycklar.

De ursprungliga nyckelarna till lägenheterna passar  även till ytterdörren i den huslänga där ni bor. Många har bytt lägenhetsdörr och i samband härmed även fått nytt lås till dörren. Dessa nya lägenhetslåsnycklar passar inte till yttrerdörren. Det är därför viktigt att ni behåller nyckeln till det gamla låset. Om ni skulle slarva bort den nyckel som går till orginallåset i er lägenhetsdörr och önskar en ny nyckel skall ni vända er till vår förvaltare hos HSB, se kontaktuppgifter.

 

Nycklar till gemensamhetsutrymmena i fastigheten äro:

HM-nycklar  (Hushållsnycklar), finns i tre olika varianter.

- HM1 går till tvättstugor  och källare på Legendvägen 3-17.

- HM2 går till tvättstugor och källare på Legendvägen 19-29.

HM1 och HM2 går även till grovtvättstugan på Legendvägen samt till portarna på Legendvägen 11 och 25.

- HM3 går till tvättstugor, grovtvättstuga, källare och vind på Fabelvägen samt till porten på Fabelvägen 9 och 11.

Vidare finns spearata nycklar till cykelutrymmen (låsta), barnvagnsutrymmen, hobbyrum och pingisrum.

Nycklar till gemensamhetsutrymmena kan köpas av styrelsens nyckelansvarige, se kontaktuppgifter. Alla-nycklar kostar 300 kr.

 

 

 

Uppdaterad 2018-08-06 av Lars N