!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

 

Grovsopcontainrar flyttas tillbaka den 30/8

2018-08-23

Den 30/8 kommer grovsopcontainrarna att flyttas tillbaka till sin ursprungliga plats, i närheten av det röda sopsugshuset på Fabelvägens parkeringsplats.

Se kartabild för vart uppställningsplatsen kommer att vara.

 

Som en påminnelse:

Containrarna är endast till för föreningens medlemmar och skräp som härstammar ifrån ditt boende. Containrarna är endast till för s.k. grovsopor och sopor som inte får plats i containrarna får absolut inte dumpas eller ställas vid sidan om. Får ditt avfall inte plats så är det ditt ansvar att transportera avfallet till Görvälns återvinningscentral.

Skräp så som bilbatterier, bygavfall, målarfärg, skrymmande möbler, vitvaror m.m. får man själv transportera till Görvälns återvinningscentral. Containrarna är endast till för mindre möbler, kartonger, barnvagnar och förpackningar som inte haft direktkontakt med livsmedel. Det finns även en blå container för elektronikavfall (ej bilbatterier).

Omasfaltering av innergården på Fabelvägen

2018-08-15

Det pågår f.n. markarbeten på Fabelvägens innergård, detta görs för att återställa de skador som uppstått i samband med fönsterbytet tidigare i år.

All gammal kansten kommer att bytas ut och en ny topp med asfalts kommer att läggas ovanpå den gamla. I områden där det har blivit sättningar, kommer marken att skäras upp och fyllas ut så att vi får en jämn och fin yta innan den nya asfalten läggs.

Arbetet kommer att pågå under vecka 33 - 34 och avslutas någon gång under 28-31 augusti med asfaltering. I samband med asfalteringen kommer dörrarna in mot innergården att temporärt stängas, detta för att minska mängden asfaltsstoft och annan smuts dras in i korridorerna och våra hem.

Uppdaterat

Ingen uppdaterad info.